X Konferencja Naukowa „Chirurgia 2019 - Co Nowego?”

15-16.02.2019 r.

 

Miejsce Sympozjum

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w ┼üodzi, ul. Pomorska 251, ┼üód┼║Wa┼╝ne daty

do 13.01.2019 r. - obniżona opłata konferencyjnaPunkty edukacyjne

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2010 r. w sprawie sposobów dope┼énienia obowi─ůzku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z pó┼║n. zm.) uczestnictwo w X Konferencji Naukowej „Chirurgia 2019 - Co Nowego?” upowa┼╝nia do uzyskania 14 punktów edukacyjnych.  Komitet Organizacyjny 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w ┼üodzi

Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii


Przewodnicz─ůcy Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Adam DZIKI 

 

Członkowie:

Maciej Białas

Jarosław Cywiński

Łukasz Dziki

Przemysław Gajewski

Andrzej Kawiński

Renata K─Ödzia-Berut

Wioleta Klimczak-Ro┼╝niakowska

Piotr Kluska

Ryszard Kujawski

Kasper Maryńczak

Michał Mik

Mariusz Skoneczny

Miłosz Sokołowski

Anna Sosnowska

Radzisław Trzciński

Marcin Włodarczyk

Piotr Zelga